قائم‌شهر و مکان‌های دیدنی آن

  • مقبره سید ابوصالح مقبره سید ابوصالح

    زیارتگاه مردم دین باور و دوستداران ظرافت‌های هنری است که باور اعتقاد مردم آن را از گزند حرص و آز و تاراج بیگانه و خودی حفظ کرده است.

  • تپه باستانی گردکوه تپه باستانی گردکوه

    تپه گردکوه جمنان با ارتفاع ۲۶ متر، از جاهای دیدنی قائمشهر در منطقه جمنان در جنوب‌ شرقی شهر است.

  • منطقه حفاظت شده جنگلی خیبوس منطقه حفاظت شده جنگلی خیبوس

    خیبوس منطقه‌ای کوهستانی در استان مازندران است که از جمله مکان های دیدنی قائمشهر به شمار می‌‌رود و یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران است.